Forever Aloe Vera Gel™ mini Tri-pak

Rec. retail price:

This is a recommended retail price and it means that this distributor is able to choose another price. If so, this price will be shown in the checkout.

SEK 330.00

SKU: 7163

Volume: 3 x 330 ml

Läs mer om produkterna i paketet på deras respektive produktblad.

Läs mer om produkterna i paketet på deras respektive produktblad.

Observera att innehållet kan ändras och att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.